Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Bilimsel Program 2

...

Bilimsel Program

Program
15 Eylül 2022, Perşembe
13.30-17.00 KURSLAR: Radyoloji / Onkoplastik Cerrahi
   
16 Eylül 2022, Cuma
07.30-08.30 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 1: BRCA Pozitif Hastalara Yaklaşım,  IGM, NAK Sonrası Aksillaya Yaklaşım
08.30-08.45 Açılış
08.45-09.00 Konferans
09.00-10.30 1. OTURUM: Yüksek Riskli Hasta
09.00-09.15 Genetik-Genomik Testler / Oncotype DX ve Mammoprint İçeren Güncel Çalışmalar
09.15-09.30 Yüksek Riskli Hastada Yaklaşım
09.30-09.45 Aksilla Pozitif Luminal Tümörlerde Genetik Testlerin Cerrahiye Etkisi
09.45-10.00 BRCA Durumuna Göre Tedavi Yaklaşımı
10.00-10.30 Soru-Cevap
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-13.00 2. OTURUM: Selim Meme Hastalıkları
11.00-11.15 Meme Ağrısı
11.15-11.30 Meme Başı Akıntısı
11.30-11.45 Mastitler
11.45-12.00 IGM
12.00-12.15 İntraduktal Papillom / Memenin Papiller Lezyonları; Ne Zaman Cerrahi?
12.15-12.30 Fibroepitelyal Lezyonlar: Radyolojik, Patolojik ve Cerrahi Sorunlar (Panel Yapılabilir;Radyolog,Patolog,Cerrah)
12.30-13.00 Soru-Cevap
13.00-14.00 Yemek / Poster / Sergi
14.00-15.30 3. OTURUM: Meme Hastalıklarında Görüntüleme ve Tarama
14.00-14.15 Meme Kanserinde Tarama: Toplum Bazlı Tarama, Yüksek Riskli Olgularda Tarama/Yapay Zeka / Girişimsel Radyolojide Yenilikler; Rf, İn Situ Ablasyon, Kriyoablasyon, Hıfu / Memedeki Girişimsel İşlemlerde Radyolojik-Patolojik Korelasyon
14.15-14.30 Kaliteli Meme Görüntüleme; Teknik ve Değerlendirme İpuçları / Zor Vakalara Radyolojik Yaklaşım (Mkc Sonrası Radyolojik İzlem) / Radyolojik Takibi Zor Vakalara Cerrahi Yaklaşım
14.30-14.45 Görüntülemede Yenilikler / CESM, Kontrastlı Spektral Mamografi, Radyomix, ABUS, SMI, Elastografi Yorumlama, Raporlama/Bırads 0 ve 3 Lezyonlar
14.45-15.00 Pet-MR'ın Meme Görüntülemesindeki Yeri / Nükleer Tıp Uygulamalarında Yenilikler
15.00-15.30 Soru-Cevap
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-18.00 4. OTURUM: Nonpalpabl Lezyonlara Yaklaşım
16.00-16.15 Biyopsi ve İşaretleme Yöntemleri
16.15-16.30 Cerrahi Yaklaşım
16.30-16.45 Zor Olgular
16.45-17.30 Moleküler Alt Tiplere Göre Tedavi Seçimi
16.45-17.00 Aksilla Negatif Erken Evre Meme Kanserinde Luminal Hastada-Her2-Triple Negatif Hastada Neoadjuvan Kararı
17.00-17.15 Cerrah Gözünden
17.15-17.30 Onkolog Gözünden
17.30-18.00 Soru-Cevap
18.00-18.45 Son Güncel Çalışmalar
   
17 Eylül 2022, Cumartesi
07.30.08.30 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 2: Benign Meme Lezyonlarına Yaklaşım, Genomik Testlere Göre Tedavi Seçenekleri, SNLB Uygulamaları (Sentimag, ICG, Patent Blue)
08.30-09.30 5. OTURUM: In Sİtu Karsinomlar
08.30-08.45 Yüksek Riskli Meme Lezyonları ve In Situ Karsinomlara Yaklaşım / Düşük Gradlı DCIS'ta Lokal Tedavi Gerekli / Gereksiz
08.45-09.00 DCIS - Meme ve Aksillaya Cerrahi Yaklaşım, Cerrahi Sınır
09.00-09.15 DCIS'ta Radyoterapi Uygulanmayacak Hasta Grubu Var mı?
09.15-09.30 In Situ Karsinom Aşırı Tedavi mi?
09.30-10.30 6. OTURUM: SLNB (+) Olgularda  Tartışmalı Konular
09.30-09.45 İleri Yaş Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Yapalım/Yapmayalım; Pozitif Çıkarsa Ne Yapalım?
09.45-10.00 Sentinel Pozitif Hastada Aksillaya Yaklaşım; Radyoterapi - Aksiller Diseksiyon
10.00-10.30 Soru - Cevap
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 7. OTURUM: Erken Evre Meme Kanseri
11.00-11.15 Multisentrik Meme Kanserinde Meme Koruyucu Cerrahi; Yapalım / Yapmayalım
11.15-11.30 Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Radyoterapi
11.30-11.45 İntraoperatif Patolojik Değerlendirme - Meme ve Aksilla; Yapalım / Yapmayalım
11.45-12.00 Soru-Cevap
12.00-13.00 8. OTURUM: Meme Kanserinde Zor Olgular
12.00-12.15 Radyoterapisi Zor Olgulara Yaklaşım
12.15-12.30 Patoloji Uzmanının Cerrahtan Beklentileri, IIAB- Trucut ve Cerrahi sonrası
12.30-12.45 Current Trends in Breast Cancer
12.45-13.00 Soru-Cevap
13.00-14.00 Yemek / Poster / Sergi
14.00-15.30 9. OTURUM: Nak Endikasyonları
14.00-14.15 Nak Sonrası Kısmi Yanıtta Meme ve Aksillaya Yaklaşım, Tam Yanıtta Meme ve Aksillaya Yaklaşım / Cerrahisiz Yaklaşım
14.15-14.30 Sistemik Tedavi Yanıtının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
14.30-14.45 Kemoterapi Sonrası Meme Cerrahisi / Nak Öncesi Aksillaya Klips Gerekli mi?
14.45-15.00 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Tam Yanıtta Radyoterapi
15.00-15.30 Soru - Cevap
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-18.00 10. OTURUM: Meme Kanserinde Özel Durumlar
16.00-16.15 Gebelikle İlişkili Meme Kanseri
16.15-16.30 İleri Yaş Meme Kanseri
16.30-16.45 Okkült Meme Kanseri
16.45-17.00 Erkek Meme Kanseri
17.00-17.15 İnflamatuvar Meme Kanseri
17.15-17.30 Laktasyon ve Fertilite
17.30-18.00 Soru - Cevap
18.00-18.45 Multidisipliner Vaka Tartışması
   
18 Eylül 2022, Pazar
07.30.08.30 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 3: Tru-Cut'ta Yüksek Riskli Lezyonların Yorumlanması, Taxis - Alliance- Z011- Amaros Çalışmaları
08.30-10.30 11. OTURUM: Meme Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Medikolegal Sorunlar
08.45-10.00 Olgu Tartışmaları
08.45-09.10 Hormon Reseptör Pozitif Hastada Sınırlı Tutulumlu Aksillaya Yaklaşım (Önce Neoadjuvan Kemoterapi mi? Cerrahi mi?)
09.10-09.35 Neoadjuvan Kemoterapi Görmüş Luminal B Bir Hastada Aksillada  ITC  veya Mikrometastaz veya Makrometastaz Sonucuna Göre Aksiller Diseksiyon Yapalım mı?
09.35-10.00 <40 Yaş Altı Trıple Negatif Meme Kanseri, Aile Hikayesi Pozitif Tek Odak  (T2 N0)
10.00-10.30 Soru - Cevap
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.45 12. OTURUM: Metastatik Hastalıkta Tedavi Seçimi
11.00-11.15 Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi
11.15-11.30 Metastatik Odaklara Cerrahi Yaklaşım
11.30-11.45 Metastatik Odaklara Girişimsel Radyolojik Yaklaşım
11.45-12.00 Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi
12.00-12.15 De Novo Metastatik Meme Kanserinde Memeye ve Metastaza Girişim Uygulanmalı mıdır?
12.15-12.45 Soru-Cevap
12.45-13.00 Akılcı İlaç Uygulamaları
Top