Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Bilimsel Program

...

Bilimsel Program

Program
  16 Eylül 2022, Cuma
  Salon A Salon B (Sözel Bildiri Salonu)
07.30-08.20 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 1: BRCA Pozitif Hastalara Yaklaşım,  IGM, NAK Sonrası Aksillaya Yaklaşım  
08.30-08.45 Açılış Konuşmaları
  Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı
İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC Sağlık Bakanı
Mehmet Ali Gülçelik, TMHDF Başkanı
Varol Çelik, Kongre Başkanı
09.00-10.30 1. OTURUM: Yüksek Riskli Hasta
Oturum Başkanları: Handan Onur Topuzlu, Osman Baran Tortum
09.00-09.15 Yüksek Riskli Hastanın Tanımı - Kezban Nur Pilancı
09.15-09.30 Olgularla BRCA Pozitifliğinin Değerlendirilmesi - Hülya Yazıcı
09.30-09.45 BRCA Durumuna Göre Tedavi Yaklaşımı - Atakan Sezer
09.45-10.00 Kişiselleştirilmiş Radyoterapi (Radyoterapide Gri Zonlar) - Yasemin Bölükbaşı
10.00-10.15 Meme Kanserinde Somatik Mutasyonlar ve Yeni Nesil Dizileme (NGS) - Tülin Öztürk 10.00-11.30   Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanı: Serap Erel
10.15-10.30 Soru-Cevap SB-01, SB-02, SB-03, SB-04, SB-05, SB-06, SB-07, SB-08, SB-10
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-13.00 2. OTURUM: Selim Meme Hastalıkları
Oturum Başkanı: Seher Demirer, Murat Kapkaç
11.00-11.15 Meme Ağrısı - Bülent Çitgez
11.15-11.30 Meme Başı Akıntısı - Beyza Özçınar
11.30-11.45 Mastitler - Ali Uzunköy  
11.45-12.00 İdiyopatik Granülomatöz Mastit - Berrin Papila
12.00-12.15 Memenin Papiller Lezyonları; Ne Zaman Cerrahi? - Sina Ferahman
12.15-12.30 Yüksek Riskli Lezyonların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi - Ayşenur Oktay Alfatlı
12.30-13.00 Soru-Cevap
13.00-14.00 Yemek / Poster / Sergi
14.00-15.30 3. OTURUM: Meme Hastalıklarında Görüntüleme
Oturum Başkanları: Ayşenur Oktay Alfatlı, Mehmet Halit Yılmaz
14.00-15.30   Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanı: Murat Kartal
14.00-14.15 Kaliteli Meme Görüntüleme; Teknik ve Değerlendirme İpuçları - Ayşegül Akdoğan Gemici SB-11, SB-12, SB-13, SB-14, SB-15, SB-16, SB-17, SB-18, SB-19, SB-20
14.15-14.30 Aksiller Görüntüleme - Ravza Yılmaz
14.30-14.45 Meme Görüntülemesinde Yapay Zeka - Levent Çelik
14.45-15.00 Zor Olgulara Radyolojik Yaklaşım - Şeyma Yıldız
15.00-15.15 PET-MR'ın ve Ga-68 FAPI'nın Meme Görüntülemesindeki Yeri - Haluk Burçak Sayman
15.15-15.30 Soru-Cevap
15.30-16.00 Kahve Molası  
16.00-16.45 4. OTURUM: Nonpalpabl Lezyonlara Yaklaşım
Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Şehsuvar Gökgöz
16.00-16.15 Biyopsi ve İşaretleme Yöntemleri - Mehmet Halit Yılmaz
16.15-16.30 Cerrahi Yaklaşım - Ümit Uğurlu
16.30-16.45 Zor Olgular Tartışması
Radyolog-Cerrah Sunanlar: Berrin Papila, Seda Aladağ Kurt
Tartışanlar: Mehmet Halit Yılmaz, Ümit Uğurlu
16.45-18.00 5. OTURUM: Moleküler Alt Tiplere Göre Tedavi Seçimi
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Fuat Hulusi Demirelli
16.45-17.00 Meme Kanserinde Moleküler Alt Tipler ve Yeni Moleküler Hedefler - Tülin Öztürk
17.00-17.15 Erken Evre Meme Kanserinde Luminal Hastada Neoadjuvan Tedavi - Adnan Aydıner
17.15-17.30 Erken Evre Meme Kanserinde HER-2 Hastada Neoadjuvan Tedavi - Gül Başaran
17.30-17.45 Erken Evre Meme Kanserinde Triple Negatif Hastada Neoadjuvan Tedavi - Nebi Serkan Demirci
17.45-18.00 Soru-Cevap
18.00-18.30 Devam Eden Güncel Çalışmalar - Neslihan Cabioğlu
   
  17 Eylül 2022, Cumartesi
  Salon A Salon B (Sözel Bildiri Salonu)
07.30-08.20 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 2: Benign Meme Lezyonlarına Yaklaşım, Genomik Testlere Göre Tedavi Seçenekleri, SNLB Uygulamaları (Sentimag, ICG, Patent Blue)  
08.20-08.30 Ara  
08.30-09.30 6. OTURUM: İn Situ Karsinomlar
Oturum Başkanları: Necati Özen, Eda Küçüktülü
08.30-08.45 İn Situ Karsinomların Radyolojik Değerlendirilmesi - Yasemin Kayadibi
08.45-09.00 İn Situ Karsinomlara Cerrahi Yaklaşım - Güldeniz Karadeniz Çakmak
09.00-09.15 Duktal Karsinoma İn Situ'da Radyoterapi Uygulanmayacak Hasta Grubu Var Mı? - Bilge Gürsel
09.15-09.30 Soru-Cevap
09.30-10.30 7. OTURUM: Sentinel Nod Pozitif Olgularda Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları: Enver İhtiyar, Ferah Yıldız
09.30-09.45 Sentinel Nod Pozitif Hastada Cerrahi Yaklaşım - Sibel Gürdal
09.45-10.00 Sentinel Nod Pozitif Hastada Radyoterapi Yaklaşımı - Melis Gültekin
10.00-10.15 İleri Yaş Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi - Kazım Şenol 10.00-11.30   Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanı: Yüksel Küçükzeybek
10.15-10.30 Soru-Cevap SB-21, SB-22, SB-23, SB-24, SB-25, SB-26, SB-27, SB-28, SB-29, SB-31
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-13.00 8. OTURUM: Erken Evre Meme Kanseri
Oturum Başkanları: Zafer Utkan, Ferah Yıldız
11.00-11.15 Mültisentrik Meme Kanserinde Meme Koruyucu Cerrahinin Yeri - Serdar Özbaş
11.15-11.30 İntraoperatif Patolojik Değerlendirme - Tülin Öztürk
11.30-11.45 Adjuvan Radyoterapide Güncel Gelişmeler - Ayşe Altınok  
  Oturum Başkanları: Metin Özkan, Bülent Orhan
11.45-12.00 Erken Evre Hormon Reseptörü Pozitif HER-2 Negatif Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi Kararında Genomik Testlerin Önemi - Mutlu Doğan
12.00-12.15 Hormon Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi: Kime Nasıl? - Türkkan Evrensel
12.15-12.30 Üçlü Negatif Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi: Kime Nasıl? - Yasemin Kemal
12.30-12.45 HER-2 Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi: Kime Nasıl? - Yeşim Eralp
12.45-13.00 Soru-Cevap
13.00-14.00 Yemek / Poster / Sergi
14.00-15.30 9. OTURUM: Neoadjuvan Tedavi Sonrası Değerlendirme
Oturum Başkanları: Uzer Küçüktülü, Gürhan Sakman
14.00-15.30   Sözel Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanı: Berrin Papila
14.00-14.15 Tedaviye Yanıtın Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi - Sibel Kul SB-09, SB-32, SB-33, SB-34, SB-39, SB-40, SB-41, SB-42, SB-46, SB-47
14.15-14.30 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Kısmi Yanıtta Meme ve Aksillaya Yaklaşım - Gürsel Soybir
14.30-14.45 Tam Yanıtta Meme ve Aksillaya Yaklaşım/Cerrahisiz Yaklaşım - Ebru Şen
14.45-15.00 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Tam Yanıtta Radyoterapi - Didem Çolpan Öksüz
15.00-15.30 Soru - Cevap
15.30-16.00 Kahve Molası  
16.00-17.45 10. OTURUM: Meme Kanserinde Özel Durumlar
Oturum Başkanları: Orhan Demircan, Bartu Badak
16.00-16.15 İleri Yaş Meme Kanseri - Aykut Soyder
16.15-16.30 Gebelikle İlişkili Meme Kanseri - Mehmet Velidedeoğlu
16.30-16.45 Okkült Meme Kanseri - Yeliz Ersoy
16.45-17.00 Erkek Meme Kanseri - Süleyman Bademler
17.00-17.15 İnflamatuvar Meme Kanseri - Anıl Çubukçu
17.15-17.45 Soru - Cevap
     
18 Eylül 2022, Pazar
07.30-08.20 UZMANIYLA KAHVALTI OTURUMU 3: Tru-Cut'ta Yüksek Riskli Lezyonların Yorumlanması, Taxis - Alliance- Z011- Amaros Çalışmaları, Aksiller Radyoloji
08.20-08.30 Ara  
08.30-08.50 Meme Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Medikolegal Sorunlar - Mehmet Velidedeoğlu
08.50-10.30 11. OTURUM: Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı: Neslihan Cabioğlu
08.50-09.35 Hormon Reseptörleri Pozitif Hastaya Yaklaşım - Adnan Aydıner, Yasemin Gündüz, Hasan Karanlık, Selman Emiroğlu, Serap Başkaya Yücel
  Oturum Başkanları: Abdullah İğci, Mahmut Müslümanoğlu
09.35-10.20 Hormon Reseptörleri Negatif Hastaya Yaklaşım - Güldeniz Karadeniz Çakmak, Mustafa Tükenmez, Semen Önder, Ravza Yılmaz, Enver Özkurt
10.20-10.30 Soru - Cevap
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-13.30 12. OTURUM: Metastatik Hastalıkta Tedavi Seçimi
Oturum Başkanı: Feyyaz Özdemir
11.00-11.15 Metastatik Hormon Pozitif HER-2 Negatif Meme Kanserinin Tedavisinde İdeal Tedavi Algoritması - Tarık Salman
11.15-11.30 Metastatik HER-2 Pozitif Meme Kanserinin Tedavisinde İdeal Tedavi Algoritması - Bülent Karabulut
11.30-11.45 Metastatik Triple Negatif Kanserinin Tedavisinde İdeal Tedavi Algoritması - Emel Sezer
11.45-12.00 Metastatik Odaklara Girişimsel Radyolojik Yaklaşım - Hüseyin Tuğsan Ballı
12.00-12.15 Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi - Görkem Aksu
12.15-12.30 De Novo Metastatik Meme Kanserinde Primer Tümöre Cerrahi Yaklaşım - Ertuğrul Gazioğlu
12.30-13.00 Soru-Cevap
13.00-13.30 Akılcı İlaç Uygulamaları - Berrin Papila
13.30-13.45 Kapanış
Top